Regulamin linii lotniczych

Podróże z dziećmi

Personel OLT Express serdecznie wita na pokładzie swoich najmłodszych Pasażerów. Niemowlęta, które nie ukończyły 2 roku życia, odbywają podróż bezpłatnie na kolanach rodziców lub opiekunów. Z jednym dorosłym może podróżować wyłącznie jedno niemowlę. Pasażerom, którzy w dniu wylotu nie ukończyli 18 roku życia przysługuje prawo do 50% zniżki za przelot. Dzieci do lat 5 mogą odbywać podróż wyłącznie w towarzystwie osoby, która w dniu wylotu ma ukończone 18 lat.

Podróż dzieci pod opieką załogi OLT Express
OLT Express chętnie zapewni specjalną opiekę w trakcie lotu dla dzieci w wieku od 5 do 14 lat lecących samotnie. O takiej potrzebie należy poinformować OLT Express w trakcie rezerwacji przez OLT Express Call Center oraz uiścić opłatę 100 PLN. Dzieci podróżujące samotnie muszą być odprowadzone na lotnisko w porcie wylotu przez pełnoletniego prawnego opiekuna, który złoży pisemne potwierdzenie, że w porcie docelowym będzie na dziecko oczekiwać inny prawny opiekun.
OLT Express może zażądać przedłożenia dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania dotyczące podróży dzieci na pokładzie OLT Express prosimy zapoznać się z naszą sekcją FAQ lub skorzystać z pomocy pracowników OLT Express Call Center pod numerem +48 58 735 55 55.

Jakie dokumenty?

Dla dorosłych
Wszyscy Pasażerowie OLT Express zobowiązani są posiadać wydrukowaną kartę pokładową. Ponadto od Pasażerów dorosłych, podróżujących na rejsach krajowych w Polsce i do krajów strefy Schengen wymaga się posiadania ważnego:
 • paszportu lub
 • dowodu osobistego.
Wszyscy Pasażerowie podróżujący na rejsach międzynarodowych do krajów poza strefą Schengen zobowiązani są posiadać ważny paszport.
 
Dla dzieci
Wszystkie dzieci, podróżujące na rejsach krajowych w Polsce, oprócz karty pokładowej zobowiązane są posiadać przy odprawie:
 • paszport lub
 • dowód osobisty lub
 • legitymację szkolną ze zdjęciem lub
 • akt urodzenia (dzieci poniżej 2 lat)
Dzieci podróżujące do krajów strefy Schengen powinny posiadać:
 • paszport lub
 • dowód osobisty.
 
Dla zwierząt
Zwierzęta przewożone na pokładzie OLT Express muszą posiadać:
 • aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciwko wściekliźnie
 • identyfikator (najlepiej w postaci wszczepionego mikrochipu lub czytelnego tatuażu)
 • w przypadku planów odbycia podróży poza granicę Polski, zwierzę musi posiadać paszport zgodny ze standardami UE (Decision 2003/803/EC)
 
Kobiety w ciąży
Pasażerki w zaawansowanej ciąży powyżej 32 tygodnia, prosimy o przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do odbycia podróży lotniczej.
Posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do odbycia podróży lotniczej dotyczy również Pasażerów, których stan zdrowia może negatywnie wpłynąć na komfort podróży samolotem. Wszystkie specjalne potrzeby powinny być zgłaszane na etapie dokonywania rezerwacji za pośrednictwem OLT Express Call Center pod numerem +48 58 735 55 55.
OLT Express nie ponosi odpowiedzialności za brak lub nieważność posiadanych przez Pasażera dokumentów podróży.

Dokumenty specjalne

Poniżej prezentujemy listę formularzy specjalnych do pobrania i wypełnienia przez naszych Pasażerów, którzy planują samotną podróż swoich dzieci pod opieką naszej Załogi (UMNR) lub posiadają ograniczoną sprawność fizyczną.
 • UMNR - formularz, na podstawie którego następuje zlecenie opieki nad dzieckiem przewoźnikowi lotniczemu.

 • FREMEC - Frequent Traveller Medical Card - karta (formularz) medyczny dla często podróżujących Pasażerów. Stanowi tymczasowe potwierdzenie lekarza dla Pasażera, że może podróżować samolotem. Jest to rodzaj raportu medycznego, który przygotowuje lekarz i który zawiera wszelkie informacje dotyczące opieki nad Pasażerem i zastępuje typowy raport lekarski. Data ważności formularza jest definiowana na podstawie stanu zdrowia Pasażera.


 • MEDIF - formularz dla Pasażerów, którzy wymagają specjalnej opieki np. w przypadku ograniczonej sprawności ruchowej lub dla Pasażerów, którzy mogą podróżować wyłącznie po uzyskaniu zgody lekarza.

Na lotnisku

Zadaniem OLT Express jest zapewnić regularne loty, tak by nasi Pasażerowie mieli możliwość alternatywnego sposobu pokonywania znacznych dystansów pomiędzy najważniejszymi portami lotniczymi w Polsce. Szanujemy Państwa czas i rozumiemy Państwa potrzeby.
Prosimy jednak pamiętać, że komfort podróży zależy również od Państwa, dlatego prosimy o:
 • zgłaszanie wszelkich specjalnych potrzeb oraz zamawianie usług dodatkowych podczas dokonywania rezerwacji;
 • zgłaszanie się do odprawy biletowo-bagażowej nie później niż na 40 minut przed planowanym rejsem jeśli podróżujecie Państwo z bagażem rejestrowanym;
 • okazywanie ważnego biletu lub karty pokładowej oraz ważnego dokumentu tożsamości na polecenie upoważnionego personelu lotniska.

Przewóz zwierząt

Małe koty i psy mogą być przewożone w kabinie pasażerskiej, o ile zgłosicie Państwo taki zamiar podczas dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center. Przewóz zwierząt podlega opłacie w wysokości 50 PLN (PETC). Usługa realizowana jest jako zamówienie specjalne (SSR).
Opłacie nie podlegają psy, będące przewodnikami osób niewidomych lub niesłyszących. Pies przewodnik musi być jednak zaopatrzony w smycz, kaganiec, potwierdzenie o tresurze oraz wymaganą dokumentację.
Przewóz małych psów i kotów musi odbywać się w odpowiednich, przystosowanych do tego pojemnikach/klatkach o wymiarach nie przekraczających 55x40x20 cmMaksymalna dopuszczalna waga zwierzęcia wynosi 8 kg (maksymalna waga zwierzęcia wraz z pojemnikiem nie może przekroczyć 10 kg).
Przed podróżą w towarzystwie swojego ulubieńca, prosimy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przewozu zwierząt odpowiednimi dla kraju miejsca przeznaczenia lub miejsca tranzytu. Prosimy nie zapomnieć o konieczności posiadaniaważnych dokumentów podróży dla zwierzęcia.
UWAGA: Nie przewozimy zwierząt do Wielkiej Brytanii
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy zapoznać się z naszym FAQ lub skontaktować się z pracownikiem OLT Express Call Center pod numerem +48 58 735 55 55.

Bagaż

OLT Express wytyczając nowe standardy codziennej komunikacji lotniczej po Polsce wprowadza szybkie odprawy i sprawne procedury dotyczące bagażu. Pasażer OLT Express ma prawo do bezpłatnego przewozu jednej sztuki bagażu podręcznego oraz jednej sztuki bagażu rejestrowanego.
 
Bagaż podręczny
Waga bagażu podręcznego nie może przekroczyć 8 kilogramów, a jego gabaryty nie mogą przekroczyć wymiarów: 55x40x20 cm.
Ponadto, by zapewnić Państwu wygodę podróży przewidujemy dopuszczenie bezpłatnego wniesienia na pokład samolotu niezbędnych przedmiotów osobistego użytku, takich jak mała torebka, okrycie wierzchnie, materiały do czytania w czasie lotu, kule i przyrządy ortopedyczne, czy komputer przenośny. Szczegółowy wykaz oraz warunki przewozu z uwzględnieniem przedmiotów wykluczonych w bagażu podręcznym znajdziecie Państwo w naszym FAQ oraz Ogólnych Warunkach Przewozu.
 
Bagaż rejestrowany
Waga jednej sztuki bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 16 kilogramów. Każdy dodatkowy kilogram bagażu będzie traktowany jako nadbagaż i podlega opłacie w wysokości 25 złotych za każdy dodatkowy kilogram. Jeśli podróżujecie Państwo rodzinnie lub w małej grupie znajomych, OLT Express dopuszcza łączenie limitu wagi bagażu rejestrowanego przypadającego na Pasażera w ramach jednego numeru rezerwacji. Wówczas maksymalny ciężar pojedynczej sztuki bagażu rejestrowanego nie może przekroczyć 30 kg.
Niemowlęciu poniżej 2 roku życia nie przysługuje prawo do przewożenia bagażu rejestrowanego, w wyjątkiem składanego wózka dziecięcego. W przypadku przewozu wózka dla dziecka powyżej 2 roku życia, wózek przewożony jest jako jedna bezpłatna sztuka bagażu rejestrowanego przypisana do Pasażera powyżej 2 roku życia.
 
Bagaż Specjalny
Jeśli planują Państwo przewóz sprzętu sportowego czy innego bagażu specjalnego, prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru podczas dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center pod numerem +48 58 735 55 55.
Przewóz bagażu specjalnego podlega opłacie i musi się odbywać w specjalnym pokrowcu. Informacji o cenach przewozu bagażu specjalnego chętnie udzielą Państwu pracownicy OLT Express Call Center.
Dla Państwa komfortu i bezpieczeństwa zamieściliśmy w dziale FAQ oraz w Ogólnych Warunkach Przewozu szczegółowy wykaz przedmiotów wykluczonych z przewozu w bagażu podręcznym oraz rejestrowanym.

Odprawa

Odprawa Online
Odprawy przez Internet można dokonać w czasie od 72 godzin do 3 godzin przed planowaną godziną odlotu. Dzięki wygodnej procedurze dotyczącej bagażu podręcznego, Pasażerowie którzy dokonali odprawy online proszeni są o:
 • wydrukowanie otrzymanej drogą elektroniczną karty pokładowej;
 • stawienie się przy bramce wejściowej do samolotu nie później niż na 20 minut przed planowaną godziną odlotu (jeśli podróżują bez bagażu rejestrowanego oraz nie wykupili dodatkowych usług SSR);
 • posiadanie ważnej karty pokładowej oraz ważnego dokumentu ze zdjęciem do okazania podczas kontroli bezpieczeństwa przy bramce wejściowej do samolotu.
Prosimy pamiętać, że po dokonaniu odprawy przez Internet nie jest możliwa zmiana nazwiska Pasażera ani wykupienie dodatkowych usług.
 
Odprawa na lotnisku
Odprawa biletowo-bagażowa rozpoczyna się najwcześniej na 2 godziny przed rozkładową godziną odlotu i kończy najpóźniej na 40 minut przed rozkładową godziną odlotu. Pasażerowie chcący przejść odprawę na lotnisku proszeni są o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz biletu lub numeru rezerwacji.
Ze szczegółami dotyczącymi warunków odprawy i kontroli bezpieczeństwa na lotnisku możecie się Państwo zapoznać czytając §14 Ogólnych Warunków Przewozu. Natomiast dokładny spis wymaganych dokumentów podróży znajduje się w §13 ust.8.
 
Przypominamy, że wszyscy Pasażerowie i przewożony przez nich bagaż podręczny i rejestrowany powinni przejść kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku w porcie wylotu. Prosimy pamiętać, że nie pojawienie się Pasażera przy stanowisku odprawy w czasie wyznaczonym przez OLT Express, zakończy się odmową przyjęcia na pokład samolotu.
Pasażerowie o ograniczonej zdolności poruszania się, kobiety w ciąży oraz rodzice podróżujący z małymi dziećmi, mogą skorzystać z prawa wejścia na pokład samolotu w pierwszej kolejności, jeśli zgłoszą taką potrzebę w trakcie odprawy.

Na pokładzie OLT

Na pokładzie oferujemy Państwu pyszny posiłek oraz zimne i gorące napoje, niezależnie od pory dnia i długości lotu, wliczony w cenę biletu, niezależnie od wybranej taryfy. OLT Express gwarantuje swoim Pasażerom komfortową podróż pomiędzy najważniejszymi portami lotniczymi w Polsce.
Państwa komfort i bezpieczeństwo podczas lotu, zapewni stosowanie się do instrukcji załogi OLT Express, która dołoży wszelkich starań, aby Pasażerowie zapoznali się z rozmieszczeniem i sposobem użycia pasów bezpieczeństwa, wyjść awaryjnych, kamizelek ratunkowych i masek tlenowych oraz innych urządzeń awaryjnych, przeznaczonych do użycia indywidualnego.
Pasażer jest zobowiązany zabezpieczyć swój bagaż podręczny i inne przedmioty przewożone na pokładzie w taki sposób, aby pozostawić wolny dostęp do przejścia i wyjść awaryjnych samolotu, zgodnie z instrukcjami załogi. Z uwagi na bezpieczeństwo, OLT Express ma prawo ograniczyć lub zabronić korzystania ze sprzętów elektronicznych na pokładzie samolotu.
Na pokładzie samolotu OLT Express obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu (z wyjątkiem alkoholu zakupionego na pokładzie OLT Express, jeśli świadczy taką usługę).
Pasażer musi być poinformowany przez załogę OLT Express o zakazach obowiązujących na pokładzie samolotu. Nieprzestrzeganie zakazów przez Pasażera może skutkować odpowiedzialnością karną oraz odszkodowawczą.
Wszystkim Pasażerom życzymy komfortowego i przyjemnego lotu na pokładzie OLT Express.

FAQ

W dziale najczęściej zadawanych pytań zamieszczamy odpowiedzi, które pomogą przybliżyć Państwu korzyści oraz zasady funkcjonowania linii lotniczych OLT Express
 
REZERWACJA LOTU I ZAKUP BILETU
Gdzie dokonać rezerwacji lotu i zakupić bilet?
Zarezerwować lot (a jednocześnie zakupić bilet lotniczy OLT Express) można przez Internet (przez system rezerwacji na stronie www.oltexpress.com), telefonicznie poprzez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55), w wyznaczonych biurach podróży lub za pośrednictwem agenta OLT Express. 
 
Jaka opłata pobierana jest za rezerwację przez OLT Express Call Center?
Za każdą obsługę rezerwacji  (założenie nowej rezerwacji, każdą zmianę w rezerwacji) zakończone płatnością pobierane jest 15 PLN. Kwota ta jest naliczana za obsługę rezerwacji,  bez względu na ilość Pasażerów w danej rezerwacji.

Jak dokonać zakupu rezerwacji dla samodzielnie lecącego dziecka?
W celu zarezerwowania podróży dla samodzielnie lecącego dziecka prosimy o kontakt z naszym OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55). Ze względu na specjalny charakter rezerwacji - nie jest ona dostępna poprzez stronę internetową. 

Jaka opłata pobierana jest za zakup biletu w biurze podróży? 
Biura podróży oferujące sprzedaż biletów OLT Express pobierają dodatkową opłatę transakcyjną, której wysokość biura ustalają indywidualnie. W praktyce opłata ta nie powinna przekraczać 30 PLN.
W których biurach podróży są sprzedawane bilety OLT Express?
Lista biur oferujących sprzedaż biletów OLT Express już wkrótce zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej.
Jaka opłata pobierana jest za rezerwację przez agenta OLT Express?
Za dokonanie rezerwacji lotu agent OLT Express pobiera prowizję w wysokości 30 PLN. Kwota ta naliczana jest od każdego Pasażera.
 
Jak wygląda potwierdzenie rezerwacji?
Każda rezerwacja posiada unikalny identyfikator, który jako potwierdzenie zostaje m.in. przesłany na adres email podany w trakcie dokonywania rezerwacji.

Co zrobić w sytuacji, kiedy nie otrzymam potwierdzenia rezerwacji?
Pasażerowie, którzy dokonali rezerwacji przez www.oltexpress.com i nie otrzymali wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji, proszeni są o sprawdzenie czy wiadomość ta nie znajduje się w  folderze spam/śmieci; Jeśli potwierdzenie rezerwacji nie zostało odnalezione w folderze spam/śmieci, prosimy o kontakt z OLT Call Center +48 58 735 55 55.
 
Co należy zrobić, gdy zapomni się numeru rezerwacji?
W sytuacji, kiedy numer rezerwacji zostanie zapomniany , należy podczas odprawy podać swoje nazwisko i imię, wówczas obsługa OLT Express wyszuka daną rezerwację oraz przypomni jej numer.
Czy w OLT Express można rezerwować bilety dla grupy osób?  
Rezerwacji grupowej należy dokonać za pośrednictwem OLT Express Call Center pod numerem: +48 58 735 55 55 lub poprzez email: grupy@oltexpress.com. 
 
PŁATNOŚCI
Jakie formy płatności akceptuje OLT Express?
W chwili obecnej przy rezerwacji przez stronę internetową, OLT Express akceptuje płatności za pomocą kart kredytowych i debetowych oraz przelewem bankowym. Przy rezerwacji przez OLT Express Call Center akcetowana jest płatność kartą kredytową lub debetową. Karta powinna mieć aktywną opcję płatności online.
Jakimi rodzajami kart można zapłacić za rezerwację w OLT Express?
OLT Express akceptuje karty kredytowe i debetowe typu: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Diners Club. Prosimy pamiętać, że karta która zostanie użyta do przeprowadzenia płatności powinna mieć aktywną opcję płatności online.
Z których banków można dokonywać płatności przelewem za rezerwację?
Płatności przelewem można dokonać z następujących banków: ING Bank Śląski, Credit Agricole, mBank, Multibank, Alior Bank, Bank Pekao SA, Millennium Bank.
Wybór powyższych Banków podyktowany jest możliwościami technologicznymi potwierdzania transakcji w czasie rzeczywistym, zapewnianymi przez systemy informatyczne wskazanych Banków względem Operatora Płatności w serwisie OLT Express - czyli firmy eService.
Potwierdzenie transakcji w czasie rzeczywistym warunkuje prawidłowe założenie rezerwacji przez naszych Klientów. 
Jak prawidłowo dokonać płatności za rezerwację przelewem bankowym?
Na kroku płatności za rezerwację dokonywaną za pośrednictwem www.oltexpress.com, osoba płacąca zostaje przekierowana do serwisu transakcyjnego eSerwice, gdzie musi zatwierdzić kwotę transakcji i płatność, następnie transakcja zostanie przekierowana bezpośrednio do serwisu banku, w którym znajduje się konto osoby płacącej. UWAGA, po dokonaniu płatności, należy wylogować się z serwisu transakcyjnego banku. 
W jakiej formie uzyskam potwierdzenie rezerwacji oraz płatności?
Bezpośrednio po zakończeniu rezerwacji przez Internet następuje obciążenie konta. Po dokonaniu rezerwacji, potwierdzenie rezerwacji zostanie przesłane na konto email.
 
Czy płacenie przez Internet w serwisie OLT Express jest bezpieczne?
W celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych, rezerwacja oraz operacja dokonywania płatności  w systemie OLT Express wykonywane są z wykorzystaniem szyfrowanej transmisji danych (technologii SSL).  SSL jest jedną z najbezpieczniejszych metod stosowanych do przekazu informacji i poufnych danych przez Internet.
Co zawiera cena całkowita za przewóz OLT Express?
Cena całkowita zawiera opłatę za przelot, opłaty za inne usługi, podatki oraz pozostałe opłaty niezbędne dla dokonania rezerwacji nałożone przez władze państwowe lub inne organy władz lub przez zarządzających portami lotniczymi. Informacje na temat części składowych ceny całkowitej oraz ich poszczególnych wysokości zostaną przedstawione Państwu w trakcie rezerwacji na stronie Internetowej, poprzez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55), przez agenta OLT Express lub biuro podróży, w zależności od sposobu dokonywania rezerwacji.
 
Jak uzyskać fakturę VAT za przelot?
Dane do faktury (numer rezerwacji, imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres oraz numer NIP) prosimy przesłać adres faktura@oltexpress.com. Potrzebę otrzymania faktury prosimy także zgłaszać podczas dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55). Faktura zostanie przesłana drogą elektroniczną na podany adres e-mail do korespondencji.
W jakim terminie od dokonania rezerwacji można otrzymać fakturę VAT?
Z uwagi na obowiązujące przepisy finansowo-księgowe prosimy Państwa o przesyłanie zgłoszeń o wystawienie faktury VAT nie później niż 7 dni od dokonania płatności.
Czy bilet wystarczy zamiast faktury VAT?
Zgodnie z §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku od towarów i usług  ”za fakturę uznaje się również bilety jednorazowe uprawniające do przewozu na odległość nie mniejszą niż 50 km, wydane przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób samolotami (...)".
 
PODRÓŻ Z DZIEĆMI
W jakim wieku dzieci podróżują za darmo?
Niemowlęta, które w dniu wylotu mają ukończone 7 dni życia i nie ukończyły 2 roku życia podróżują z OLT Express bezpłatnie. Niemowlęta odbywają podróż na kolanach rodzica lub opiekuna. 
 
W jakim wieku dzieci mają zniżki na przelot z OLT Express?
Dzieci które w dniu rozpoczęcia podróży mają już ukończone 2 lata, ale w dniu wylotu nie ukończyły 18 roku życia, podróżują z OLT Express z 50% zniżką. 
 
Jak podróżują dzieci w wieku do 2 lat?
Niemowlęta, które w dniu wylotu mają ukończone 7 dni życia i nie ukończyły 2 roku życia odbywają podróż siedząc na kolanach rodzica lub opiekuna. Z jednym dorosłym może podróżować tylko jedno Niemowlę.
 
Czy w OLT Express dzieci mogą podróżować samodzielnie?
Pasażerowie, którzy w dniu wylotu mają ukończone 18 lat mogą odbywać podróż samodzielnie.  Istnieje także możliwość wysłania dziecka, które w dniu podróży ma ukończone 14 lat samotnie w podróż, ale wyłącznie na odpowiedzialność wysyłających rodziców/opiekunów. Dzieci podróżujące samotnie, bez wykupionej opcji asysty załogi OLT Express muszą zostać odprowadzone na lotnisko w porcie początkowym przez rodzica/pełnoletniego opiekuna, który złoży OLT Express pisemne oświadczenie na przewidzianym przepisami formularzu „o odpowiedzialności rodzica/opiekuna za samodzielny przelot dziecka”. OLT Express może zażądać przedłożenia dokumentu stwierdzającego wiek dziecka. Po dziecko w porcie docelowym musi się zgłosić rodzic lub opiekun uprawniony do odbioru dziecka.
 
Czy OLT Express oferuje opiekę załogi dla dzieci lecących samotnie?
Dzieci, które w dniu wylotu mają ukończone 5 lat, a nie ukończyły 14 roku życia mogą odbywać lot pod specjalną asystą załogi OLT Express, po uiszczeniu opłaty, która wynosi 100 PLN i za pośrednictwem OLT Express Call Center. Na pokładzie podczas jednego rejsu maksymalnie może się znajdować sześcioro dzieci lecących wyłącznie pod opieką załogi. Jednak z przyczyn operacyjnych OLT Express zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby dzieci podróżujących pod opieką załogi.
Dzieci podróżujące wyłącznie pod opieką załogi OLT Express odbywają podróż na odpowiedzialność wysyłających je opiekunów. Dziecko musi zostać odprowadzone na lotnisko w porcie początkowym przez uprawnioną pełnoletnią osobę, która złoży OLT Express pisemne potwierdzenie na przewidzianym przepisami formularzu, że w porcie docelowym będzie na dziecko oczekiwać inna osoba pełnoletnia i będzie przebywać na lotnisku do momentu odlotu samolotu. W przypadku niezgłoszenia się osoby odbierającej dziecko, koszty opieki nad dzieckiem ponosi osoba odprowadzająca.
Jak zarezerwować bilet dla dziecka poniżej 18 roku życia, które będzie lecieć samotnie?
W imieniu dziecka, które w dniu wylotu nie ma ukończonego 18 roku życia i będzie odbywac lot bez opieki dorosłego Pasażera, rezerwacji musi dokonać osoba pełnoletnia (rodzic/opiekun prawny) wyłącznie za pośrednictwem OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55).
Jak przewożony jest wózek dziecięcy, który będzie zabierany w podróż?
Składany wózek dziecięcy Pasażer ma prawo zabrać ze sobą na pokład samolotu. Wózek nie będzie wliczany w limit bagażu podręcznego. 
 
Co może wnieść na pokład Pasażer podróżujący z niemowlęciem?
Pasażerowie podróżujący z dziećmi poniżej 2 roku życia mogą wnieść na pokład m.in. składany wózek dziecięcy oraz żywność dla niemowlęcia niezbędną na czas trwania lotu . Przedmioty te nie są wliczane w limit bagażu podręcznego.
 
Czy dziecko musi posiadać dokument tożsamości?
Dzieci podróżujące rejsami w ruchu krajowym muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający ich tożsamość, co wynika z przepisów bezpieczeństwa:
 • niemowlęta w wieku od siedmiu dni do 2 lat odbywające podróż pod opieką rodziców lub opiekunów: dowód osobisty, paszport lub akt urodzenia
 • dzieci w wieku od 2 do 7 lat odbywające podróż pod opieką rodziców lub opiekunów: dowód osobisty, paszport
 • dzieci w wieku powyżej 7 lat odbywające podróż pod opieką rodziców lub opiekunów: dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna.
 • dzieci podróżujące bez opieki muszą posiadać, niezależnie od wieku, ważny dowód osobisty, paszport lub legitymację szkolną.

KOBIETY ODBYWAJĄCE PODRÓŻ W CIĄŻY
Czy kobiety w ciąży mogą odbywać podróż z OLT Express?
Kobiety będące w ciąży powyżej 32 tygodnia mogą podróżować liniami OLT Express wyłącznie po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do odbycia podróży lotniczej. Osoby te odbywają podróż wyłącznie na własną odpowiedzialność.
Kiedy należy uzyskać zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podróży lotniczych?
Kobiety w ciąży powyżej 32 tygodnia muszą przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do odbycia podróży lotniczej. Pasażerowie, którzy z powodów medycznych wymagają w normalnych warunkach dodatkowego tlenu mogą odbywać podróż z OLT Express pod warunkiem posiadania zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zdolność do podróży lotniczej bez konieczności podawania dodatkowego tlenu w trakcie lotu. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego, OLT Express ma prawo anulować rezerwację i odmówić przyjęcia Pasażera na pokład samolotu. Wówczas Pasażer nie ma prawa do zwrotu zapłaconej ceny całkowitej, ani poniesionych opłat. 
 
PODRÓŻ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Czy osoby niepełnosprawne zajmują specjalne miejsca na pokładzie OLT Express?
Każdy Pasażer w trakcie dokonywania odprawy przez Internet lub podczas odprawy na lotnisku sam wybiera miejsce na pokładzie. Osoby o specjalnych potrzebach mogą wybrać takie wolne miejsce, które będzie dla nich najbardziej dogodne. OLT Express zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca Pasażera w przypadku, gdy wydanie numeru miejsca wskazanego w treści biletu może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo lotu. Ze względów bezpieczeństwa Pasażerowie o ograniczonej zdolności poruszania się nie mogą zajmować miejsc w pobliżu wyjść awaryjnych.
Ile kosztuje przewóz psa przewodnika?
Przewóz psa przewodnika jest bezpłatny. Należy pamiętać, że psy muszą być zaopatrzone w smycz, kaganiec, certyfikat psa przewodnika, aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie, identyfikator, a w przypadku lotów poza granicę Polski także paszport. Zamiar przewożenia psa przewodnika musi zostać zgłoszony w trakcie dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center: +48 58 735 55 55.
 
Jak w OLT Express przewożone są wózki inwalidzkie?
Składane wózki inwalidzkie mogą być wnoszone na pokład samolotów OLT Express. Składane wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie suchą (nieciekłą) baterią mogą być przewożone wyłącznie jako bagaż rejestrowany w luku bagażowym. Zamiar przewiezienia wózka inwalidzkiego musi zostać zgłoszony przez Pasażera w trakcie dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55).
 
Co osoba niepełnosprawna może zabrać ze sobą na pokład OLT Express?
Tak, osoba o ograniczonej zdolności poruszania się oprócz bagażu podręcznego może zabrać na pokład samolotu kule oraz składany wózek inwalidzki napędzany ręcznie. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przedmiotów jakie Pasażer może ze sobą zabrać na pokład OLT Express, należy skontaktować się z OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55).
 
Czy OLT Express oferuje asystę załogi podczas podróży dla osób wymagających opieki? 
Załoga OLT Express oraz agenci handlingowi reprezentujący OLT Express chętnie służą pomocą podczas wejścia na pokład, przy zajęciu miejsca, w bezpiecznym ulokowaniu bagażu oraz podczas całego lotu. Pasażerowie wymagający opieki powinni zgłosić ten fakt w trakcie dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55), a następnie przy stanowisku odprawy na lotnisku, wówczas będą mogli wejść na pokład w pierwszej kolejności. W przypadku, gdy osobie o ograniczonej sprawności pomaga osoba towarzysząca, OLT Express podejmie należyte starania, by osoba ta mogła zająć miejsce w samolocie obok osoby o ograniczonej sprawności.

PRZEWÓZ ZWIERZĄT
Jak OLT Express przewozi psy i koty?
Oprócz psów przewodników, na pokładzie samolotów OLT Express mogą podróżować małe psy i koty, których waga nie przekracza 8 kg. Zwierzęta odbywają całą podróż w specjalnym kontenerze o wymiarach nie przekraczających 55x40x20cm (maksymalna waga zwierzęcia wraz z pojemnikiem nie może przekroczyć 10 kg). Zamiar przewożenia psa lub kota musi zostać zgłoszony w trakcie dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55).
UWAGA: Nie przewozimy zwierząt do Wielkiej Brytanii.
Z przyczyn operacyjnych OLT Express zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczenia liczby zwierząt podróżujących jednocześnie na pokładzie samolotu OLT Express do trzech sztuk. W przypadku wprowadzenia takiego ograniczenia psy przewodnicy będą kwalifikowane do przewozu w pierwszej kolejności.
 
Ile kosztuje przewóz psa lub kota?
Opłata za przewóz jednego psa lub kota o wadze do 8 kg wynosi 50 PLN. Zamiar przewożenia psa lub kota musi zostać zgłoszony w trakcie dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55). Przewóz psa przewodnika jest bezpłatny. 
 
BAGAŻ PODRĘCZNY I REJESTROWANY, BAGAŻ SPECJALNY
Ile może ważyć i mierzyć bezpłatny bagaż podręczny?
Pasażer może bezpłatnie zabrać ze sobą na pokład samolotu OLT Express jeden bagaż podręczny. Waga bagażu podręcznego nie może przekroczyć 8 kg, a jego wymiary nie mogą przekroczyć 55x40x20 cm.
 
Jaki jest dopuszczalny ciężar bezpłatnego bagażu rejestrowanego?
Waga jednej bezpłatnej sztuki bagażu rejestrowanego Pasażera nie może przekroczyć 16 kg. Każdy dodatkowy kilogram jest traktowany jako nadbagaż. Za każdy kilogram nadbagażu pobierana jest opłata 25 PLN.
 
Co Pasażer może zabrać na pokład samolotu OLT Express? 
Pasażer OLT Express ma prawo do bezpłatnego wniesienia na pokład samolotu następujących przedmiotów osobistego użytku, niezbędnych Pasażerowi w czasie podróży, które nie zostaną doliczone do ustalonych przez OLT Express limitów bagażu podręcznego:
• mała torebka,
• okrycie wierzchnie,
• materiały do czytania w czasie lotu,
• aparat fotograficzny, kamera video, lornetka lub komputer przenośny,
• składany wózek dziecięcy, oraz żywność dla niemowlęcia na czas trwania lotu,
• składany wózek dla osób niepełnosprawnych, 
• kule i przyrządy ortopedyczne
Szczegółowych informacji na temat przedmiotów przewożonych przez OLT Express udzieli OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55).
 
Ile kosztuje przewiezienie specjalnego bagażu (np. sprzętu sportowego)?
Opłaty i limity wagowe są zróżnicowane i uzależnione od rodzaju przewożonego sprzętu (np. narty, snowboard, rower, torba ze sprzętem do golfa, etc.) oraz pakowności bagażnika samolotu. Ceny przewozu bagażu specjalnego można sprawdzić w trakcie dokonywania rezerwacji poprzez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55). Zamiar przewiezienia bagażu specjalnego należy zgłosić podczas dokonywania rezerwacji poprzez OLT Express Call Center. 
 
Jakich przedmiotów nie wolno przewozić w bagażu podręcznym?
Szczegółową listę przedmiotów wykluczonych z przewozu w bagażu podręcznym znajdą Państwo w dokumencie OWP - Ogólne Warunki Przewozu (§9). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią. 
 
Jakich przedmiotów nie wolno przewozić w bagażu rejestrowanym?
Szczegółową listę przedmiotów wykluczonych z przewozu w bagażu rejestrowanym znajdą Państwo w dokumencie OWP – Ogólne Warunki Przewozu (§10). Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

Jak OLT Express przewozi wózki inwalidzkie?
Składane wózki inwalidzkie mogą być wnoszone na pokład samolotów OLT Express. W trakcie lotu wózek jest składany i umieszczany w bezpiecznym miejscu na pokładzie, a Pasażer odbywa podróż na fotelu lotniczym. Wózki inwalidzkie napędzane elektrycznie suchą (nieciekłą) baterią mogą być przewożone wyłącznie jako bagaż rejestrowany w luku bagażowym. Zamiar przewiezienia wózka inwalidzkiego musi zostać zgłoszony w trakcie dokonywania rezerwacji przez OLT Express Call Center (+48 58 735 55 55).
Jak OLT Express przewozi wózki dziecięce?
Składany wózek dziecięcy dla niemowlęcia do 2 roku życia Pasażer może zabrać ze sobą na pokład samolotu. Wózek nie będzie wliczany w limit bagażu podręcznego. W przypadku przewozu wózka dziecięcego dla dziecka powyżej 2 roku życia, wózek przewożony jest jako dopuszczalna jedna bezpłatna sztuka bagażu rejestrowanego przypisana do Pasażera powyżej 2 roku życia.

NA POKŁADZIE OLT EXPRESS
Kto może wejść na pokład OLT Express w pierwszej kolejności?
Pasażerowie wymagający szczególnej opieki, osoby o ograniczonej zdolności poruszania się, rodzice podróżujący z małymi dziećmi, mogą wejść na pokład OLT Express w pierwszej kolejności, pod warunkiem, że zgłoszą taką potrzebę podczas odprawy oraz przy bramce wejścia na pokład.
Czy Pasażer może sam wybrać miejsce na pokładzie?
Dokonując odprawy przez Internet (przez stronę www.oltexpress.com) Pasażer sam wybiera miejsce na pokładzie samolotu. Podobnie w trakcie odprawy na lotnisku Pasażer może dokonać wyboru miejsca, z pośród pozostałych wolnych miejsc.
 
Czy na pokładzie OLT Express miejsca są numerowane?
Miejsca na pokładzie samolotów OLT Express są numerowane. Numer miejsca Pasażera wskazany jest w treści karty pokładowej. OLT Express zastrzega sobie możliwość zmiany miejsca Pasażera w przypadku, gdy wydanie numeru miejsca wskazanego w treści biletu może niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo lotu. Ze względów bezpieczeństwa Pasażerowie o ograniczonej zdolności poruszania się, w tym kobiety w zaawansowanej ciąży, nie mogą zajmować miejsc w pobliżu wyjść awaryjnych.
 
Jak dużo miejsc jest na pokładzie samolotów OLT Express?
Wygodne samoloty Airbus A320 posiadają do 180 miejsc, samoloty Airbus A319 posiadają do 156 miejsc. Turbośmigłowce ATR72 zabierają na pokład 68 Pasażerów, a ATR42 46 Pasażerów.
 
Jakie destynacje obsługuje OLT Express?
Szczegółowy wykaz portów, stanowiących siatkę połączeń realizowanych przez OLT Express znajduje się na stroniewww.oltexpress.com w zakładce Rozkład lotów.
 
Czy linie OLT Express oferują swoim Pasażerom program lojalnościowy?
Na temat oferowanych przez OLT Express programów lojalnościowych czy promocji będziemy na bieżąco informować naszych Pasażerów na stronie www.oltexpress.com.
 
Z jakich samolotów składa się flota OLT Express?
Flota OLT Express składa się z samolotów dalekiego zasięgu Airbus A320 i Airbus A319 oraz turbośmigłowców ATR42 i ATR72.

Do i z jakich portów lotniczych lata OLT Express?
OLT Express obsługuje przeloty z następujących portów lotniczch w Polsce: Airport Rzeszów-Jasionka (www.rzeszowairport.pl), Airport Kraków Balice (www.krakowairport.pl), Airport Katowice Pyrzowice (www.katowice-airport.com), Airport Poznań-Ławica (www.airport-poznan.com.pl), Airport Warszawa Okęcie (www.lotnisko-chopina.pl), Airport Łódź Lublinek (www.airport.lodz.pl), Airport Szczecin-Goleniów (www.airport.com.pl), Airport Gdańsk Rębiechowo (www.airport.gdansk.pl), Airport Wrocław Strachowice (www.airport.wroclaw.pl).

OGÓLNE WARUNKI PRZEWOZU
Co zawiera dokument "Ogólne Warunki Przewozu"?
Ogólne Warunki Przewozu (w skrócie OWP) opisują wszelkie regulacje, dotyczące praw i wzajemnych obowiązków OLT Express Sp. z o.o. i Pasażerów. Dokument  ten stanowi podstawę zawarcia umowy na przelot pomiędzy Pasażerem a OLT Express.

Karta Praw Pasażera

Prawa opisane w niniejszej Karcie Praw Pasażera gwarantuje Państwu firma OLT Express Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: 80-755 Gdańsk ul Długie Ogrody 8-14, NIP: 5833145765, REGON: 221560593, KRS: 0000401469 – Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 20 000 000,00 PLN (wpłacony w całości), zwana dalej „Grupą OLT EXPRESS” lub „Przewoźnik”. Korzystając z niniejszej Karty Praw Pasażera, Pasażer powinien zapoznać się również z Ogólnymi Warunkami Przewozu i Regulaminem Reklamacji, obowiązującymi w Grupie OLT EXPRESS.
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Karta Praw Pasażera wydana została na podstawie następujących aktów prawnych:
 • Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz.U. z 2006 r., Nr 100, poz. 696 j.t.);
 • Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.Urz. WE L 46 z 17 lutego 2004r.).
 
2. Wszystkie użyte w Karcie Praw Pasażera pojęcia mają znaczenie określone w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 
3. Karta Praw Pasażera reguluje uprawnienia pasażerów Grupy OLT EXPRESS w przypadku następujących zdarzeń:
3.1 znacznego opóźnienia lotu - o dwie lub więcej godzin,
3.2 odmowy przyjęcia Pasażera na pokład,
3.3 odwołania lotu,
 
4. W przypadku zniszczenia, zaginięcia, bądź uszkodzenia Bagażu Pasażer obowiązany jest złożyć reklamację zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Reklamacji, obowiązującego w Grupie OLT EXPRESS, co umożliwi wszczęcie postępowania odszkodowawczego. Uprawnienia, o których mowa w niniejszej Karcie Praw Pasażera przysługują Pasażerom Grupy OLT EXPRESS Sp. z o.o., którzy:
4.1 posiadają rezerwację na dany lot, dokonaną osobiście, przez Agenta lub w ich imieniu przez organizatora wycieczki (Czarterującego) oraz stawią się do odprawy pasażerów zgodnie z wytycznymi i w czasie wskazanym im uprzednio na piśmie, w tym za pośrednictwem środków elektronicznych, przez Przewoźnika, organizatora wycieczki (Czarterującego) lub autoryzowane biuro podróży a w przypadku braku takiego wskazania jeśli stawią się nie później niż 40 minut przed planowanym czasem odlotu,
4.2 bez względu na przyczynę zostali przeniesieni przez Przewoźnika lub organizatora wycieczki (Czarterującego) z lotu, na który mieli rezerwację, na inny lot.
 
5. Grupa OLT EXPRESS zastrzega, iż świadczenia przysługujące Pasażerom oczekującymi na alternatywny lub opóźniony lot mogą zostać ograniczone lub zaniechane, jeżeli ich zapewnienie mogłoby spowodować dalsze opóźnienie.
 
6. Grupa OLT EXPRESS zastrzega, że zobowiązania wobec Pasażerów w przypadku zaistnienia zdarzeń, o których mowa w pkt. 3 Postanowień Ogólnych ulegają ograniczeniu bądź całkowitemu wyłączeniu w przypadku, gdy zdarzenia te zostały spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności, których nie można było uniknąć mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków. Za nadzwyczajne okoliczności uważa się w szczególności:
 • destabilizację polityczną,
 • szczególnie trudne warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot,
 • nieoczekiwane przeszkody, mogące wpłynąć na bezpieczeństwo lotu,
 • strajki mające wpływ na działalność Przewoźnika.
 
7. Grupa OLT EXPRESS zastrzega, iż uprawnienia, o których mowa w niniejszej Karcie Praw Pasażera nie przysługują Pasażerom, których lot został odwołany z przyczyn niezależnych od Przewoźnika, w szczególności w przypadku odwołania zorganizowanej wycieczki przez Czarterującego.
 
8. W przypadkach zdarzeń wymienionych w pkt. 3 niniejszego rozdziału Grupa OLT EXPRESS dołoży wszelkich starań, aby Pasażerowie niepełnosprawni oraz o ograniczonej możliwości poruszania się byli traktowani priorytetowo.
 
9. Pasażerowie niewidomi oraz niedowidzący otrzymują wszelkie informacje wymagane przepisami prawa za pośrednictwem agenta obsługi naziemnej. Jest on zobowiązany do odczytania Pasażerowi odpowiednich rozdziałów niniejszej Karty Praw Pasażera.
 

II. ZNACZNE OPÓŹNIENIE LOTU
Postanowienia niniejszej części Karty Praw Pasażera mają zastosowanie wyłącznie w przypadku znacznego opóźnienia lotu tzn. opóźnienia większego niż 2 godziny zegarowe w stosunku do planowanej godziny wylotu.
 
1. W przypadku, poinformowania Pasażerów, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowego startu o:
1.1. 2 (dwie) lub więcej godzin w przypadku lotów do 1.500 kilometrów;
1.2. 3 (trzy) lub więcej godzin w przypadku wszystkich lotów wewnątrz Unii Europejskiej dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości pomiędzy 1.500 a 3.500 kilometrów;
1.3. (cztery) lub więcej godzin w przypadku wszystkich innych lotów 
Grupa OLT EXPRESS zapewnia Pasażerom:
a. posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania,
b. dwie bezpłatne rozmowy telefoniczne lub teleksy lub dwie przesyłki faksowe lub e- mailowe.
 
2. Jeżeli Grupa OLT EXPRESS poinformuje Pasażerów, że oczekiwany czas odlotu nastąpi co najmniej dzień (to jest 24 godziny) po zapowiedzianym terminie odlotu, Pasażerom, poza pomocą, o której mowa w pkt 1, przysługuje:
2.1. zakwaterowanie w hotelu w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera,
2.2. transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym) lub zwrot kosztów, jakie Pasażer poniósł w związku z koniecznością przemieszczenia się z lotniska do miejsca zakwaterowania, pod warunkiem, że przedstawi rachunek (faktura VAT, paragon) potwierdzający wysokość ww. kosztów oraz koszty transportu nie przekraczają kosztów zakwaterowania w hotelu.
 

III. ODMOWA PRZYJĘCIA NA POKŁAD
1. W sytuacji, gdy na podstawie posiadanych informacji Przewoźnik uzna, iż nie jest w stanie zapewnić podróży wszystkim Pasażerom posiadającym rezerwację na dany lot wezwie ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści uzgodnione pomiędzy Grupą OLT EXPRESS a danym Pasażerem.
1.1. Ochotnikom, którzy zrezygnowali z lotu, poza korzyściami, o których mowa w pkt 1, Grupa OLT EXPRESS udzieli dodatkowo, pomocy w formie zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca przeznaczenia, w najwcześniejszym możliwym terminie,
1.2. Zmiana planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca przeznaczenia, w późniejszym terminie dogodnym dla Pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc. 
W przypadku, gdy dane miasto lub region jest obsługiwane przez kilka lotnisk, a Grupa OLT EXPRESS oferuje Pasażerowi lot na inne lotnisko niż to, na które Pasażer miał dotrzeć zgodnie z rezerwacją, OLT Express Poland ponosi koszt transportu Pasażera z tego lotniska na lotnisko, wskazane w rezerwacji lub na inne pobliskie miejsce uzgodnione z Pasażerem.
 
2. W przypadku, gdy liczba ochotników, którzy zrezygnowali z lotu jest niewystarczająca by umożliwić wejście na pokład wszystkim pozostałym pasażerom posiadającym rezerwacje, Grupa OLT EXPRESS zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia na pokład części Pasażerów, wbrew ich woli.
 
3. W razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt 3 Grupa OLT EXPRESS wypłaci Pasażerom, którym odmówiono przyjęcia na pokład, odszkodowanie w wysokości:
3.1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1.500 kilometrów;
3.2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrz wspólnotowych, dłuższych niż 1.500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1.500 do 3.500 kilometrów;
3.3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów. 
Przy określaniu odległości, podstawą jest miejsce przeznaczenia, do którego Pasażer, w związku z opóźnieniem spowodowanym odmową przyjęcia na pokład, przybędzie po czasie planowego przylotu.
 
4. Poza odszkodowaniem w wysokości wskazanej w pkt 3 Pasażerom, którym odmówiono przyjęcia na pokład, Grupa OLT EXPRESS zapewnia:
 • posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu rozwiązania sytuacji,
 • dwie rozmowy telefoniczne lub telefaksy, teleksy lub e-mail, 
 • zakwaterowanie w hotelu, jeśli występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy;
 • transport pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).
 

IV. ODWOŁANIE LOTU
1. W przypadku odwołania lotu przez Grupę OLT EXPRESS, Pasażerowie w pierwszej kolejności zostają informowani o możliwościach skorzystania z alternatywnych połączeń. Ponadto zgodnie z wyborem Pasażera, Grupa OLT EXPRESS udziela mu pomocy w jednej ze wskazanych poniżej form:
1.1. zmiana planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w najwcześniejszym możliwym terminie,
1.2. zmiana planu podróży, na porównywalnych warunkach, do miejsca docelowego, w późniejszym terminie dogodnym dla Pasażera, w zależności od dostępności wolnych miejsc.
 
2. Poza pomocą, o której mowa w pkt 1 Grupa OLT EXPRESS, w przypadku odwołania lotu, zapewnia Pasażerom dodatkowo posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu załatwienia sprawy, oraz umożliwia im kontakt z bliskimi, udostępniając im w tym celu możliwość bezpłatnego wykonania dwóch rozmów telefonicznych, lub telefaksów lub teleksów lub e-maili.
 
3. W przypadku zmiany trasy, gdy racjonalnie spodziewany czas startu nowego lotu ma nastąpić co najmniej jeden dzień (to jest 24 godziny) po planowym starcie odwołanego lotu, Pasażer ma prawo do zakwaterowania w hotelu w przypadku gdy występuje konieczność pobytu przez jedną albo więcej nocy, lub gdy zachodzi konieczność pobytu dłuższego niż planowany przez pasażera oraz do transportu pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania (hotelem lub innym).
 
4. Poza świadczeniami wskazanymi w pkt 1, 2, i 3 Pasażerom, których lot został odwołany, Grupy OLT EXPRESS wypłaca odszkodowanie w wysokości:
4.1. 250 EUR dla wszystkich lotów o długości do 1 500 kilometrów;
4.2. 400 EUR dla wszystkich lotów wewnątrz wspólnotowych dłuższych niż 1 500 kilometrów i wszystkich innych lotów o długości od 1 500 do 3 500 kilometrów;
4.3. 600 EUR dla wszystkich innych lotów.
 
5. Odszkodowanie, o którym mowa w pkt 4 nie przysługuje jednak, gdy:
5.1. Pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu, co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed zaplanowanym czasem odlotu, lub
5.2. Pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie od 2 (dwa) tygodni do 7 (siedem) dni przed zaplanowanym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowym czasie przylotu lub
5.3. Pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w terminie krótszym niż 7 (siedem) dni przed zaplanowanym czasem odlotu i zaoferowano im zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowym czasem odlotu i dotarcie do ich miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowym czasie przylotu.
 
6. Grupa OLT EXPRESS jest zwolniona z obowiązku wypłaty odszkodowania, o którym mowa w pkt 4, gdy odwołanie lotu spowodowane było nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było przewidzieć ani uniknąć mimo zachowania należytej staranności oraz podjęcia wszelkich racjonalnych środków oraz w przypadku odwołania lotu z przyczyn leżących po stronie Czarterującego.
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprawy Reklamacji wynikające z postanowień obowiązujących regulacji prawnych powinny być kierowane w formie pisemnej bezpośrednio do Grupy OLT EXPRESS na adres Spółki oraz powinny zawierać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające podstawę roszczenia.
 
2. Wszelkie odszkodowania, o których mowa w niniejszej Karcie Praw Pasażera są wypłacane przez Grupę OLT EXPRESS w gotówce, elektronicznym przelewem bankowym, lub w formie innych usług.
 
3. Odległości podane w Karcie Praw Pasażera mierzone są metodą trasy po ortodromie (najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami na powierzchni kuli biegnąca po jej powierzchni).
 
4. Skargę na naruszenie przez Grupę OLT EXPRESS postanowień rozporządzenia nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie wspólnych zasad odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów można wnieść do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopiero po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej u Przewoźnika.
 
5. W przypadku wyczerpania procedury reklamacyjnej u Przewoźnika do skargi kierowanej do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego należy dołączyć następujące dokumenty:
5.1. kopię reklamacji skierowanej do Przewoźnika,
5.2. kopię odpowiedzi udzielonej przez Przewoźnika na reklamację,
5.3. kopię potwierdzenia rezerwacji na dany lot.
 
6. Po rozpoznaniu skargi, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w drodze decyzji administracyjnej stwierdza:
6.1. brak naruszenia prawa przez Przewoźnika lotniczego, albo
6.2. naruszenie prawa przez Przewoźnika lotniczego, określając jednocześnie zakres nieprawidłowości oraz termin ich usunięcia
 
7. Skargę do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego należy przesłać na adres:
Urząd Lotnictwa Cywilnego Komisja Ochrony Praw Pasażerów, 
ul. M. Flisa 2, 
02-247 Warszawa
Polska
 
8. Sprawy związane ze skargami kierowanymi do Prezesa ULC, prowadzi Komisja Ochrony Praw Pasażerów, tel.: (22) 520 74 84, tel. (22) 520 73 75, (22) 520 73 82, fax.: (22) 520 73 47.
 
9. Informacje zamieszczone w niniejszej Karcie Praw Pasażera nie mogą być traktowane jako podstawa do interpretacji obowiązującego prawa, gdyż mają na celu jedynie poinformowanie Pasażerów o przysługujących im uprawnieniach oraz warunkach odpowiedzialności Przewoźnika.

Ogólne Warunki Przewozu

Ważna informacja
Najnowsza wersja Ogólnych Warunków Przewozu jest dostępna w formacie PDF. Proszę KLIKNĄĆ W TEN LINK ZAWIERAJĄCY ODNOŚNIK DO NAJNOWSZEJ WERSJI DOKUMENTU OWP.