Kategoryzacja obiektów w Grecji


Kategoryzacja hoteli nie jest pojęciem uniwersalnym - pomiędzy poszczególnymi krajami występują różnice w liczbie gwiazdek przyznawanych hotelom za określony standard (ta sama liczba gwiazdek nie zawsze odpowiada takiemu samemu standardowi hoteli w różnych miejscach na świecie). Z uwagi na niejednolite przepisy określające standard obiektów w poszczególnych krajach wprowadzamy własną standaryzację obiektów w ofercie.Kategoryzacja obiektów:


obiekty o średniej kategorii turystycznej ze standardowym wyposażeniem i dobrym wyżywieniem.
obiekty wyższej kategorii dla bardziej wymagających Klientów z wysokim standardem obsługi i wyposażeniem.
obiekty luksusowe, wyróżniające się doskonałą infrastrukturą i obsługą.
 DE LUXE luksusowe hotele z najwyższą jakością usług, zakwaterowania i obsługi dla najbardziej wymagających Klientów.

 

Konkurencja na rynku usług hotelarskich, oczekiwania klientów i chęć przyciągnięcia jak największej ich liczby spowodowały, iż wielu przedsiębiorców oznaczyło obiekty nazwami rodzajowymi prawnie chronionymi.

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Mogą być świadczone w „obiektach hotelarskich” i w „innych obiektach”. 

W Polsce usługi hotelarskie są zdefiniowane według 7 rodzajów obiektów hotelarskich:

 1. hotele - obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów;
 2. motele - obiekty położone przy drogach, dysponujące parkingiem, posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych;
 3. pensjonaty - obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie;
 4. kempingi (campingi) - obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych;
 5. domy wycieczkowe - obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów;
 6. schroniska młodzieżowe - obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów;
 7. schroniska - obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów.

Aby obiekt hotelarski mógł świadczyć usługi musi ponadto spełniać:

 1. wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany;
 2. wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami.

Każdemu obiektowi hotelarskiemu przyznaje się także kategorię, uzależnioną od jego standardu. I tak:

 • dla hoteli, moteli i pensjonatów – ustanowiono pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami (*, **, ***, ****, *****),
 • dla kempingów – ustanowiono cztery kategorie oznaczone gwiazdkami (*, **, ***, ****),
 • dla domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych - ustanowiono trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi (I, II, III).